کوچک‌های بزرگ

برای همه دختران ایران

کوچک‌های بزرگ

برای همه دختران ایران

درباره بلاگ

از خدا می‌خواهم
همه دختران دنیا
خوب زندگی کنند
و بودنشان و خوبی‌هایشان
لبخند بنشاند بر لب امامشان (عج)
بشوند نور چشم حضرت
آنچه خوانده ام
دیده‌ام
شنیده‌ام
حس کرده‌ام و فهمیده‌ام
را مادرانه هدیه می‌دهم
به همه دخترانی که
می‌شناسم و نمی‌شناسم
شاید روزی، جایی، به کار کسی بیاید.

***
وقتی نرم نرمک قد می کشند،
میشوند محبوبه پدران.
وقت آیینه و شمعدان و نقل و گل،
خورشید خانه همسرند.
و فرشته بی بال خداوندند،
وقتی ردای مادری تن می کنند.
دخترها ...

 

راهنمایی که بودم یک کتاب قطع رقعی ساده و دلنشین داشتم که تجربه های زیسته پدری بود برای بهبود زندگی پسرش.

یک روز که داشتم خربزه ها را قاچ می کردم ،یکهو یاد آن کتاب افتادم و نوشتن کتابی شبیه آن:

کوتاه،براساس آداب زندگی اسلامی و تجربه زندکی ایرانی آدم های دور و بر برای دخترکانم.

حاصلش شد اینجا : «کوچک های بزرگ »

1.این ها که می نویسم معنایش عمل کردن خودم به تمامشان نیست .

راستش اصلا اول برای خودم می نویسم که یادم باشد خوب باشم و خوب زندگی کنم.

2.یادمان باشد بچه ها به ما نگاه می کنند. بیش از شنیدن باید خوبی ها را ببینند.

3.دعایم کنید که بتوانم شبیه اینجا باشم و خوب زندگی کنم.